Noter

På den här sidan hittar du alla mina sånger i bokstavsordning. Mina sångcykler och opusnumrerade sånger finns även samlade på den här sidan.

För noter till min Stråkkvartett i d-moll se: Subito Music Store,

för flöjtstycket Danza se: Flauto d'Amore Editions

för mina psalmer se Psalmportalen.

För förfrågningar om noter på andra stycken, hör av dig via kontaktsidan.

Du kan ladda ned sångerna helt utan kostnad, men om du vill får du gärna
swisha en gåva till 0725235518. Klicka på titeln för att komma till noterna.

Jag är medlem i STIM, så använder du musiken offentligt, ser jag gärna att du rapporterar till dem.

"Den avslutande delen ägnades åt en nyhet: David Ungers egna kompositioner, där tonsättaren också gav utsökta prov på en musikalisk närhet till olika diktares alster och därmed gav lyssnaren en ny dimension." Lage Olsson i Barometern den 27:e juli, 2013

Tips: Om du letar efter en särskild titel eller vill söka på exempelvis textförfattare, tryck Ctrl+F på din PC, eller ⌘+F på din Mac för att få upp sökrutan.

A cradle song Op. 6 nr. 2, för medelhög röst och piano, till text av William Blake.

Tonart: Db-dur
Omfång: c1 - db2
Durata: 3'20"
Kompositionsår: 2012
Tillägnan: Martin Lindau
Uruppförande: 2013 i Wien, Österrike av Anthony Schneider, baryton och Rosemary Barnes, piano

Adagio Op. 7 nr. 3, för medelhög röst och piano, till text av Bo Bergman.

Tonart: Ab-dur
Omfång: eb1 - f2
Durata: 3'10"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Sten Neiker
Uruppförande: 2013 i Edmonton, Kanada av Cindy Koistinen, sopran och Heidi Saario, piano

A dream Op. 6 nr. 3, för låg/medelhög röst och piano, till text av William Blake.

Tonart: C-dur
Omfång: g - eb2
Durata: 1' 55"
Kompositionsår: 2012
Tillägnan: Martin Lindau
Uruppförande: 2013 i Wien, Österrike av Anthony Schneider, baryton och Rosemary Barnes, piano

Allnächtlich im Traume seh' ich dich, för medelhög röst och gitarr, till text av Heinrich Heine.

Tonart: D-dur
Omfång: a# - e2
Durata: 1'00"
Kompositionsår: 2022
Tillägnan: David Borgemo
Uruppförande: -

An den Mond Op. 14 nr. 1, för medelhög röst och piano, till text av Johann Wolfgang von Goethe.

Tonart: Ab-dur
Omfång: eb1 - eb2
Durata: 2'25"
Kompositionsår: 2018
Tillägnan: -
Uruppförande -

An die Musik Op. 18 nr. 1, duett för två kvinnoröster och piano, till text av Franz von Schober.

Tonart: A-dur
Omfång: e#1 - f#2, a - c#2
Durata: 1'50"
Kompositionsår: 2013
TIllägnan: -
Uruppförande (som solosång): 2013 i Oskarshamn av David Unger, baryton och piano

A nightly sonnet, duett för två kvinnoröster och cello, till text av David Unger.

Tonart: D-dur
Omfång: d1 - g#2, c#1 - e2
Durata: 2'10"
Kompositionsår: 2019
Tillägnan: Marie-Claire op den Noort
Uruppförande: -

A song about singing Op. 27 nr. 4, för hög röst och piano, till text av Anne Reeve Aldrich.

Tonart: g-moll
Omfång: d1 - g2
Durata: 1'10"
Kompositionsår: 2023
TIllägnan: Hedda Lund Koch
Uruppförande: -

Ave Maria, för hög röst och piano. Tonsättning av den latinska bönen.

Tonart: E-dur
Omfång: d#1 - a2
Durata: 1'30"
Kompositionsår: 2022
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Ave Maria, för medelhög röst och piano, till text av David Unger.

Tonart: D-dur
Omfång: c#1 - f#2
Durata: 3'20"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: -
Uruppförande: 2013 i Oskarshamn av David Unger, baryton och piano

Begravda städer, för medelhög röst och piano, till text av Bo Bergman.

Tonart: g-moll
Omfång: d1 - d2
Durata: 1'45"
Kompositionsår: 2023
TIllägnan: Karin Lundin
Uruppförande: -

Beim Abschied, för medelhög röst och piano, till text av Friederike Serre.

Tonart: g-moll
Omfång: d1 - e2
Durata: 3'45"
Kompositionsår: 2022
Tillägnan: Olof Lövmo
Uruppförande: -

Den porlande bäcken, för hög röst och piano till text av David Unger.

Tonart: G-dur
Omfång: f#1 - g2
Durata: 0'55"
Kompositionsår: 2020
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Den stolta Rhen Op. 2 nr. 2, för medelhög röst och piano, till text av Gustaf Fröding.

Tonart: A-dur
Omfång: d#1 - e2
Durata: 1'05"
Kompositionsår: 2008
Tillägnan: Malin Nordén
Uruppförande: 2008 i Arvika av Malin Nordén, sopran och Fredrik Ewaldsson, piano

De nyförälskades sång, för hög röst och piano, till text av David Unger.

Tonart: G-dur
Omfång: d1 - g2
Durata: 2'15"
Kompositionsår: 2013
TIllägnan: Ann Ekberg
Uruppförande: -

De osynliga tingen I Op. 5 nr. 1, för hög röst och piano, till text av Karin Boye.

Tonart: A-dur
Omfång: e1 - g#2
Durata: 1'05"
Kompositionsår: 2012
Tillägnan: Elin Skorup
Uruppförande: -

De osynliga tingen II Op. 5 nr. 2, för hög röst och piano, till text av Karin Boye.

Tonart: D-dur
Omfång: e1 - g2
Durata: 1'10"
Kompositionsår: 2012
Tillägnan: Elin Skorup
Uruppförande: -

Der König in Thule Op. 14 nr. 3, för medelhög röst och piano, till text av Johann Wolfgang von Goethe.

Tonart: g-moll
Omfång: c1 -eb2
Durata: 2'55"
Kompositionsår: 2014
TIllägnan: -
Uruppförande: 2017 i Oskarshamn, av David Unger, baryton och piano

Die schöne Nacht Op. 14 nr. 6, för medelhög röst och piano, till text av Johann Wolfgang von Goethe.

Tonart: Ab-dur
Omfång: bb - f2
Durata: 3'05"
Kompositionsår: 2021
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Die Sängerin, för medelhög röst och piano, till text av okänd.

Tonart: Ab-dur
Omfång: c1 - db2
Durata: 0'40"
Kompositionsår: 2009
Tillägnan: Nina Lejderman
Uruppförande: -

Die Waise Op. 8 nr. 4, för medelhög röst och piano, till text av Hoffmann von Fallersleben.

Tonart: e-moll
Omfång: e1 - d2
Durata: 1'55"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Thomas Björklund Svensson
Uruppförande: 2019 i Oskarshamn av David Unger, baryton och Natalja Shakova, piano

Dikten till musiken, för medelhög röst och piano, till text av Bo Bergman.

Tonart: B-dur
Omfång: a# - f#2
Durata: 2'30"
Kompositionsår: 2015
Tillägnan: Cecilia Alrikson
Uruppförande: 2016 i Oskarshamn av David Unger, baryton och Birger Marmvik, piano

Din stämma -, för hög röst och stråkkvartett, till text av Carl Snoilsky.

Tonart: G-dur
Omfång: f#1 - b2
Durata: 
2'40"
Kompositionsår: 2023
Tillägnan: Hedda Lund Koch
Uruppförande: -

En glänta, för medelhög röst och piano, till text av Viola Renvall.

Tonart: F-dur
Omfång: a - f2
Durata: 0'45"
Kompositionsår: 2021
Tillägnan: Cecilia Alrikson
Uruppförande: -

En gång blir allting stilla Op. 10 nr. 4, för medelhög röst och piano till text av Pär Lagerkvist.

Tonart: c-moll
Omfång: eb1 - e2
Durata: 1'20"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Sara Swietlicki
Uruppförande: -

Escape at bedtime Op. 11 nr. 1, för medelhög röst och piano, till text av Robert Louis Stevenson.

Tonart: A-dur
Omfång: d1 - f#2
Durata: 1'35"
Kompositionsår: 2014
TIllägnan: Rebecca Fadell
Uruppförande: 2018 i Oskarshamn av Cecilia Alrikson, sopran och Natalja Shakova, piano

Flickan under nymånen, för medelhög röst, till text av Bo Bergman.

Tonart: d-moll
Omfång: a - f2
Durata: 2'10"
Kompositionsår: 2016
Tillägnan: Desiree Unger
Uruppförande: 2016 i Oskarshamn av David Unger, baryton och Olof Lövmo, piano

Fru Musica, för medelhög röst och piano, till text av David Unger.

Tonart: Bb-dur
Omfång: f1 - f2 (bb2)
Durata: 1'45"
Kompositionsår: 2010
Tillägnan: Christian Berndalen

Uruppförande: 2010 i Arvika av Martin Lindau, tenor och Berit Norberg, piano

Frühlings Ankunft Op. 8 nr. 5, för medelhög röst och piano, till text av Hoffmann von Fallersleben.

Tonart: G-dur
Omfång: b - e2
Durata: 1'00"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Thomas Björklund Svensson
Uruppförande: 2019 i Oskarshamn av David Unger, baryton och Natalja Shakova, piano

Frühlingsgruss Op. 8 nr. 1, för medelhög röst och piano, till text av Hoffmann von Fallersleben.

Tonart: D-dur
Omfång: a - d2
Durata: 1'45"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Thomas Björklund Svensson
Uruppförande: 2019 i Oskarshamn av David Unger, baryton och Natalja Shakova, piano

Förbjuden musik Op. 10 nr. 3, för medelhög röst och piano, till text av Johannes Edfeldt.

Tonart: G-dur
Omfång: d1 - f#2
Durata: 0'55"
Kompositionsår: 2012
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Gud, som låter natten lysa såsom dagen, för medelhög röst och piano, till text från dagens bön för påsknatten.

Tonart: G-dur
Omfång: d1 - e2
Durata: 1'25"
Kompositionsår: 2023
Tillägnan: Hedda Hasselström
Uruppförande: -

Gud, välsigna dessa hjärtan, för medelhög röst och piano, till text av Jan Olof Wallin.

Tonart: Bb-dur
Omfång: bb - eb2
Durata: 4'30"
Kompositionsår: 2020
Tillägnan: 
Kantorsstuderandena vid Oskarshamns folkhögskola
Uruppförande: -

Herbst, för hög röst och piano, till text av Ludwig Rellstab.

Tonart: c-moll
Omfång: eb1 - ab2
Durata: 1'15"
Kompositionsår: 2015
Tillägnan: Jack Swanson
Uruppförande: -

Hinaus ins Freie! Op. 8 nr. 3, för medelhög röst och piano, till text av Hoffmann von Fallersleben.

Tonart: B-dur
Omfång: a# - e2
Durata: 1'10
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Thomas Björklund Svensson
Uruppförande: 2019 i Oskarshamn av David Unger, baryton och Natalja Shakova, piano

Hur börjar mörkret?, duett för sopran, baryton och piano, till text av Claes Andersson.

Tonart: g-moll
Omfång: bb - g2, Bb - g1
Durata: 1'40"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Cecilia Alrikson
Uruppförande: 2013 i Oskarshamn av Cecilia Alrikson, sopran, David Unger, baryton och Natalja Shakova, piano

Hör' ich das Liedchen klingen Op. 3 nr. 1, för medelhög röst och piano, till text av Heinrich Heine.

Tonart: a-moll
Omfång: e1 - f2
Durata: 1'15"
Kompositionsår: 2008
Tillägnan: Christian Berndalen
Uruppförande: 2008 i Hagfors av Christian Berndalen, tenor och Berit Norberg, piano

Höststorm Op. 1 nr. 1, för medelhög röst och piano, till text av David Unger.

Tonart: f-moll
Omfång: e1 - e2 (f2)
Durata: 1' 45"
Kompositionsår: 2007
Tillägnan: -
Uruppförande: 2008 i Arvika av David Unger, baryton och Ingrid Sandén, piano

Ich hab' in Traum geweinet, för medelhög röst och gitarr, till text av Heinrich Heine.

Tonart: e-moll
Omfång: d#1 - f#2
Durata: 1'15"
Kompositionsår: 2022
Tillägnan: David Borgemo
Uruppförande: -

I gröna lunden Op. 9 nr. 1, för medelhög röst och violin, till text av Gösta Kullenberg.

Tonart: D-dur
Omfång: e1 - f#2
Durata: 1'55"
Kompositionsår: 2014
Tillägnan: Duo MacGregor
Uruppförande: -

I'm waking up!, för oackompanjerad hög röst, till text av David Unger.

Tonart: Db-dur
Omfång: ab-bb2
Durata: 0'55"
Kompositionsår: 2023
Tillägnan: Keri Lee Pierson
Uruppförande: 2023 i New York, USA av Keri Lee Pierson

In a northern wood Op. 27 nr. 2, för hög röst och piano, till text av Katharine Lee Bates.

Tonart: Bb-dur
Omfång: d1 - gb2
Durata: 1'15"
Kompositionsår: 2023
Tillägnan: Hedda Lund Koch
Uruppförande: -

Inte kan väl nån bli länge kvar, för medelhög röst och piano, till text av Atle Burman.

Tonart: D-dur
Omfång: c#1 - f#2
Durata: 1'40"
Kompositionsår: 2022
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Intet är som väntanstider, för medelhög röst och piano, till text av Erik Axel Karlfeldt.

Tonart: D-dur
Omfång: b - f#2
Durata: 1'30"
Kompositionsår: 2014
Tillägnan: Josefine Andersson
Uruppförande: 2020 i Colchester, England av 
Marie-Claire op ten Noort, sopran och The Kingfisher Ensemble String Quartet

In the garden Op. 27 nr. 5, för hög röst och piano, till text av Emily Dickinson.

Tonart: Eb-dur
Omfång: eb1 - gb2
Durata: 1´35"
Kompositionsår: 2022
Tillägnan: Eric Lammers
Uruppförande: 2022 i Oskarshamn av David Unger, baryton och Karin Öhman, piano

Jag anar någons närhet nu, för medelhög röst och gitarr, till text av Atle Burman.

Tonart: e-moll
Omfång: b - d#2
Durata: 2'10"
Kompositionsår: 2022
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Jag har slutat att be, för hög röst och piano, till text av Karin Lundin.

Tonart: e-moll
Omfång: b - b2
Durata: 1'40"
Kompositionsår: 2022
Tillägnan: Karin Lundin
Uruppförande: -

Jag mötte en flicka Op. 2 nr. 3, för medelhög röst och piano, till text av Gustaf Fröding.

Tonart: d-moll
Omfång: d1 - f2
Durata: 1'30"
Kompositionsår: 2008
Tillägnan: Malin Nordén
Uruppförande: 2008 i Arvika av Malin Nordén, sopran och Fredrik Ewaldsson, piano

Ja, Herren skall förbarma sig över Sion, för medelhög röst och piano till text ur Bibeln.

Tonart: F-dur
Omfång: a - f2
Durata: 2'05"
Kompositionsår: 2014
Tillägnan: Kerstin Linderberg
Uruppförande: 2014 i Mönsterås av David Unger, baryton och Kerstin Linderberg, piano

Jeg elsker dig Op. 18 nr. 3, duett för två kvinnoröster och piano, till text av Hans Christian Andersen.

Tonart: Eb-dur
Omfång: eb1 - g2, d1 - eb2
Durata: 1'35"
Kompositionsår: 2014
TIllägnan: Cindy Koistinen
Uruppförande: 2020 i Colchester, England av Alice Usher, sopran, Jasmine Adrian Dawson, mezzosopran och David Mitchell, piano

Jordens önskan Op. 7 nr. 5, för medelhög röst och piano, till text av Bo Bergman.

Tonart: f-moll
Omfång: c1 - f2
Durata: 1'05"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Sten Neiker
Uruppförande: -

Julsång, för medelhög röst och piano, till text av David Unger.

Tonart: G-dur
Omfång: e1 - c2
Durata: 2'00"
Kompositionsår: 2005
Tillägnan: -
Uruppförande: 2011 i Oskarshamn av David Unger, baryton och Ruth Svensson, piano

Kung Bores död Op. 1 nr. 3, för medelhög röst och piano, till text av David Unger.

Tonart: d-moll
Omfång: a - f2
Durata: 1'10"
Kompositionsår: 2006
Tillägnan: -
Uruppförande: 2008 i Arvika av David Unger, baryton och Ingrid Sandén, piano

Kung Erik, för hög röst och stråkkvartett, till text av Carl Snoilsky.

Tonart: c-moll
Omfång: c1 - ab2
Durata: 3'40"
Kompositionsår: 2012
Tillägnan: Hedda Lund Koch
Uruppförande: -

Kärlekens visa, för medelhög röst och piano, till text av Pär Lagerkvist.

Tonart: D-dur
Omfång: b - e2
Durata: 1'15"
Kompositionsår: 2009
Tillägnan: Desiree Unger
Uruppförande: 2012 i Oskarshamn av David Unger, baryton och Desiree Unger, piano

Liebst du um Schönheit, för hög röst och piano, till text av Friedrich Rückert.

Tonart: F-dur
Omfång: d1 - g2
Durata: 1'35"
Kompositionsår: 2011
TIllägngan: -
Uruppförande: -

Längtan Op. 10 nr. 2, för hög röst och piano, till text av Erik Gustaf Geijer.

Tonart: c-moll
Omfång: c1 - g2
Durata: 0'50"
Kompositionsår: 2014
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Meeres Stille Op. 14, nr. 4, för medelhög röst och piano, till text av Johann Wolfgang von Goethe.

Tonart: Db-dur
Omfång: ab - f2
Durata: 1'50"
Kompositionsår: 2022
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Midsommarnatt, för hög röst och piano, till text av Gunnar Mascoll Silfverstolpe.

Tonart: F-dur
Omfång: a - g2
Durata: 1'35"
Kompositionsår: 2014
Tillägnan: Margaretha Melz
Uruppförande: -

Mitt hus Op. 7 nr. 4, för låg röst och piano, till text av Bo Bergman.

Tonart: c-moll
Omfång: g - bb1
Durata: 1'40"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Sten Neiker
Uruppförande: -

Månvaka, för medelhög röst och piano, till text av Erik Lindorm.

Tonart: a-moll
Omfång: e1 - f2
Durata: 0'40"
Kompositionsår: 2009
TIllägnan: Desiree Unger
Uruppförande: 2013 i Kalmar av Thomas Björklund Svensson, baryton och David Unger, piano

Night Op. 6 nr. 1, för medelhög röst och piano, till text av William Blake.

Tonart: f-moll
Omfång: c1 - f2
Durata: 5'45"
Kompositionsår: 2012
TIllägnan: Martin Lindau
Uruppförande: 2013 i Wien, Österrike av Anthony Schneider, baryton och Rosemary Barnes, piano

Norr och söder, för medelhög röst och piano, till text av Erik Lindorm.

Tonart: a-moll
Omfång: c1 - d2
Durata: 1'10"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Thomas Björklund Svensson
Uruppförande: 2013 i Kalmar av Thomas Björklund Svensson, baryton och David Unger, piano

Nur wer die Sehnsucht kennt Op. 14 nr. 2, för medelhög röst och piano, till text av Johann Wolfgang von Goethe.

Tonart: f-moll
Omfång: c - db2
Durata: 1'25"
Kompositionsår: 2010
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Nähe des Geliebten, för medelhög röst och piano, till text av Johann Wolfgang von Goethe.

Tonart: Eb-dur
Omfång: c1 - f2
Durata: 2'10"
Kompositionsår: 2023
Tillägnan: Elin Skorup
Uruppförande: -

När lyckan mötte kärleken Op. 10 nr. 1, för hög röst och piano, till text av Nils Ferlin.

Tonart: G-dur
Omfång: b - g2
Durata: 0'45"
Kompositionsår: 2014
Tillägnan: Cecilia Alrikson
Uruppförande: -

O Gud, du som med din sannings ljus, för medelhög röst och piano, till text från dagens bön för fjärde söndagen i påsktiden.

Tonart: D-dur
Omfång: d1 - e2
Durata: 1'40"
Kompositionsår: 2016
Tillägnan: Kerstin Linderberg
Uruppförande: 2016 i Fliseryd av David Unger, baryton och Kerstin Linderberg, piano

Oktoberdag Op. 18 nr. 4, duett för mezzosopran, baryton och piano, till text av Bo Bergman.

Tonart: g-moll
Omfång: d1 - eb2, d - eb1 (f1)
Durata: 1'20"
Kompositionsår: 2014
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Om ingen nånsin äktar mig, för hög röst och piano, till text av Laurence Alma-Tadema i översättning av David Unger.

Tonart: c-moll
Omfång: b - g2
Durata: 2'05"
Kompositionsår: 2022
Tillägnan: Agnes Alrikson
Uruppförande: 2023 i Oskarshamn av Agnes Alrikson, sopran, Cecilia Alrikson, piano och Emma Alrikson, violin

Per la gloria d'adorarvi, för medelhög röst och piano, till text av Paolo Antonio Rolli.

Tonart: A-dur
Omfång: c#1 - f#2
Durata: 2'00"
Kompositionsår: 2022
Tillägnan: Cecilia Alrikson
Uruppförande: -

Sagan om Rosalind, för medelhög röst och piano, till text av Erik Axel Karlfeldt.

Tonart: D-dur
Omfång: a - d2
Durata: 1'10"
Kompositionsår: 2008
Tillägnan: -
Uruppförande: 2008 i Arvika av David Unger, baryton och Erik Rentzhog, piano

Schmetterling Op. 8 nr. 2, för medelhög röst och piano, till text av Hoffmann von Fallersleben.

Tonart: G-dur
Omfång: c#1 - c2
Durata: 1'00
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Thomas Björklund Svensson
Uruppförande: 2019 i Oskarshamn av David Unger, baryton och Natalja Shakova, piano

Sie liebten sich beide, för medelhög röst och piano, till text av Heinrich Heine.

Tonart: f-moll
Omfång: eb1 - eb2
Durata: 1'05"
Kompositionsår: 2011
Tillägnan: -
Uruppförande: 2013 i Oskarshamn av David Unger, baryton och Natalja Shakova, piano

Slut dina ögon, kära, för medelhög röst och piano, till text av Pär Lagerkvist.

Tonart: F-dur
Omfång: f1 - eb2
Durata: 1'45"
Kompositionsår: 2008
Tillägnan: Desiree Unger
Uruppförande: 2008 i Arvika av Ann Ekberg, sopran och Sven Grönberg, piano

Solig stig är full av under, för medelhög röst och piano, till text av Pär Lagerkvist.

Tonart: a-moll
Omfång: e1 - f#2
Durata: 1'05"
Kompositionsår: 2008
Tillägnan: -
Uruppförande: 2013 i Oskarshamn av David Unger, baryton och piano

Sommerabend Op. 18 nr. 2, duett för två kvinnoröster och piano, till text av Hans Schmidt.

Tonart: d-moll/D-dur
Omfång: f#1 - a2, d1 - f#2
Durata: 1'20"
Kompositionsår: 2019
Tillägnan: The Opera Experience
Uruppförande: -

Song at Capri Op. 27 nr. 1, för hög röst och piano, till text av Sara Teasdale.

Tonart: Eb-dur
Omfång: eb1 - ab2
Durata: 1'10"
Kompositionsår: 2023
Tillägnan: Hedda Lund Koch
Uruppförande: -

Stigen Op. 9 nr. 2, för hög röst och violin, till text av Gösta Kullenberg.

Tonart: b-moll
Omfång: c#1 - g2
Durata: 1'20"
Kompositionsår: 2014
Tillägnan: Duo MacGregor
Uruppförande: 2018 i Tjureda av Cecilia Alrikson, sopran och Emma Alrikson, violin

Stjärnöga Op. 7 nr. 1, för hög röst och piano, till text av Bo Bergman.

Tonart: Eb-dur
Omfång: c1 - g2
Durata: 1'50"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Sten Neiker
Uruppförande: 2013 i Edmonton, Kanada av Cindy Koistinen, sopran och Heidi Saario, piano

The angel Op. 11 nr. 3, för hög röst och piano, till text av William Blake.

Tonart: F-dur/f-moll
Omfång: c1 - g2
Durata: 1'40"
Kompositionsår: 2015
Tillägnan: Jack Swanson
Uruppförande: 2018 i Oskarshamn av Cecilia Alrikson, sopran och Natalja Shakova, piano

The little boy found Op.6 nr. 5, för medelhög röst och piano, till text av William Blake.

Tonart: F-dur
Omfång: c1 - f2
Durata: 0'35"
Kompositionsår: 2012
Tillägnan: Martin Lindau
Uruppförande: 2013 i Wien, Österrike av Anthony Schneider, baryton och Rosemary Barnes, piano

The little boy lost Op. 6 nr. 4, för medelhög röst och piano, till text av William Blake.

Tonart: f-moll
Omfång: c1 - eb2
Durata: 0'40"
Kompositionsår: 2012
Tillägnan: Martin Lindau
Uruppförande: 2013 i Wien, Österrike av Anthony Schneider, baryton och Rosemary Barnes, piano

The more loving one Op. 11 nr. 2, för hög röst och piano, till text av Wystan Hugh Auden.

Tonart: D-dur
Omfång: c#1 - g2
Durata: 2'05"
Kompositionsår: 2014
Tillägnan: Rebecca Fadell
Uruppförande: 2015 i Oskarshamn av David Unger, baryton och piano

The violet Op. 27 nr. 3, för hög röst och piano, till text av Jane Taylor.

Tonart: D-dur
Omfång: b - g2
Durata: 1'20"
Kompositionsår: 2023
Tillägnan: Hedda Lund Koch
Uruppförande: -

Till detta har jag ofta märke lagt, för medelhög röst och piano, till text av Verner von Heidenstam.

Tonart: g-moll
Omfång: c1 - f2
Durata: 1'05"
Kompositionsår: 2009
Tillägnan: -
Uruppförande: 2013 i Kalmar av Thomas Björklund Svensson, baryton och David Unger, piano

Tonerna, för medelhög röst och piano, till text av Erik Gustaf Geijer.

Tonart: Bb-dur
Omfång: f1 - f2
Durata: 0'35"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Varför till ro så brått, för medelhög röst och piano, till text av Verner von Heidenstam.

Tonart: d-moll
Omfång: e1 - f2
Durata: 1'10"
Kompositionsår: 2008
Tillägnan: Berit Norberg
Uruppförande: 2013 i Kalmar av Thomas Björklund Svensson, baryton och David Unger, piano

Vergiftet sind meine Lieder Op. 3 nr. 2, för hög röst och piano, till text av Heinrich Heine.

Tonart: a-moll
Omfång: e1 - a2
Durata: 0'20"
Kompositionsår: 2008
Tillägnan: Christian Berndalen
Uruppförande: 2008 i Hagfors av Christian Berndalen, tenor och Berit Norberg, piano

Vinden blåser_., för medelhög röst och piano, till text av Gustaf Ullman.

Tonart: a-moll
Omfång: e1 - f2
Durata: 1'40"
Kompositionsår: 2021
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Vintervila Op. 1 nr. 2, för hög röst och piano, till text av David Unger.

Tonart: F-dur
Omfång: f1 - g2
Durata: 1'10"
Kompositionsår: 2007
Tillägnan: -
Uruppförande: 2008 i Arvika av David Unger, baryton och Ingrid Sandén, piano

Vårvisa, för hög röst och piano, till text av David Unger.

Tonart: Db-dur
Omfång: c1 - ab2
Durata: 1'20"
Kompositionsår: 2021
Tillägnan: Kantorsstuderandena vid Oskarshamns folkhögskola
Uruppförande: -

Världserövraren Op. 7 nr. 2, för medelhög röst och piano, till text av Bo Bergman.

Tonart: f-moll
Omfång: e1 - f2
Durata: 1'10"
Kompositionsår: 2013
Tillägnan: Sten Neiker
Uruppförande: -

Wanderers Nachtlied Op. 14 nr. 5, för hög röst och piano, till text av Johann Wolfgang von Goethe.

Tonart: Eb-dur
Omfång: f1 - g2
Durata: 1'50"
Kompositionsår: 2022
Tillägnan: -
Uruppförande: -

Älskade barn, för medelhög röst och piano, till text av Jessica Marie Nilsson.

Tonart: A-dur
Omfång: b - d2
Durata: 2'40"
Kompositionsår: 2010
Tillägnan: Hugo Cröde
Uruppförande: 2010 i Fruängen av David Unger, baryton och Desiree Unger, piano

Ännu går dansen kring eken Op. 2 nr. 1, för medelhög röst och piano, till text av Gustaf Fröding.

Tonart: f#-moll
Omfång: e#1 - d2
Durata: 0'50"
Kompositionsår: 2008
Tillägnan: Malin Nordén
Uruppförande: 2008 i Arvika, med Malin Nordén, sopran och Fredrik Ewaldsson, piano