Pressröster om David

      •  

Om programmet "Längtan i sommarkvällen" tillsammans med Thomas Björklund Svensson:

Under flera år har varje sommar arrangerats musikkafé i Heliga Korsets Församlingsgård i Kalmar. Oftast har vädret tillåtit att arrangemanget hållits utomhus. Musikaliskt har variationen varit stor med företrädare för olika musikformer.
På torsdagskvällen kunde den fulltaliga publiken möta en spännande ny parkonstellation. Barytonsångaren Thomas Björklund Svensson har på sistone blivit en favorit hos Kalmarpubliken, medan musikläraren och kompositören David Unger från Oskarshamn nog är okänd för de flesta. Deras framträdande denna afton gav minst sagt mersmak.
Deras program med utmärkt sång av Thomas Björklund Svensson och elegant och följsamt ackompanjemang av David Unger på det obändiga elpianot var en prestation i sig. Med slagordet "riddare av det bundna ordet" gav paret en imponerande exposé över den rika musiklyriska skatt, som svenska romanser, folkvisor och tondikter utgör. I nästan två timmar virvlade lyriker som Karlfeldt, Heidenstam, Pär Lagerkvist, Bo Berman, Dan Andersson och många fler runt med tonsättare som Peterson-Berger, Stenhammar, Ture Rangström, Hugo Alfvén, de Frumerie med flera. Det var en imponerande uppvisning.
Den avslutande delen ägnades åt en nyhet: David Ungers egna kompositioner, där tonsättaren också gav utsökta prov på en musikalisk närhet till olika diktares alster och därmed gav lyssnaren en ny dimension. Kvällens program höll hög klass och är värt att framföras oftare."
- Lage Olsson i Barometern-OT, den 27:e juli 2013.

 

Om uruppförandet av Julsång, samt Dans i tiden (evigt ny):

"David Unger presenterade två nya verk "Dans i tiden (evigt ny)" och "Julsång". Han är en strålande talang i att hitta det centrala i olika stilarter. I dansen, en formsäker pastisch över barockens alla danssatser förflyttade till dagens musik och till sist i "Julsång" som sammanfattar allt i julväg, melodi, harmonik, stämmor och text. Skulle ni bara vilja ha en sång till julen - välj då den här. Med en stor portion humor och säkerhet blir allt serverat på ett bräde." - Max Thoursie i Arvika Nyheter, den 4:e december 2006.
 
 
Om uruppförandet av Fuga för stråtrio:

"Vem skriver idag en fuga? Hur många vet överhuvudtaget vad en fuga är? En fuga består av en eller ett par melodier som får jaga varandra i olika lägen, slå kullerbyttor, hamna upp och ned och bakvänt. Ibland allt på en gång samtidigt som några få men okränkbara regler skall följas. Det kräver strukturerat tänkande och mycket fantasi. När det gäller David Ungers fuga för stråktrio får man också lägga till humor. Det är minsann inte ofta jag drar på munnen för en fuga men David har på ett underfundigt sätt knutit ihop de två violinerna med violan med just att jaga melodierna i olika lägen och överraska. Han har också på ett effektivt sätt utnyttjat instrumentens klangregister." - Max Thoursie i Arvika Nyheter, den 30:e november 2005.
 
 
Om uruppförandet av Fem sånger för blandad kör

"Kören briljerade med sin sköna och vårdade kammarmusikaliska sång, där kraven på renhet, samtidighet, frasering och nyansering uppfylldes till fullo. Särskilt ska nämnas körmedlemmen David Ungers egen tonsättning och arrangemang av poeterna Viola Renvalls och Karin Boyes Fem sånger och en dikt, som han själv reciterade. Denna musik vittnade om god insikt i melodival och harmonisk stämbesättning." - Lage Olsson i Barometern-OT, den 25:e september 2012.

 

Om uruppförandet av Aftonsång om en fars besvär vid nattningen av sin lilla dotter och Visdomsarian:

"I programmet fanns flera stycken som borde vara självklara i en konsertrepertoir, t ex två stycken för manskör av David Unger respektive Sven Grönberg. David har skrivit ett ömt och lekfullt stycke om en pappa som försöker natta sin lilla dotter och Sven har tonsatt "Ordensregel" av Hjalmar Gullberg. Bägge har fångat texten harmoniskt och strukturellt, säkert formmässigt och med ett träffsäkert musikaliskt uttryck."
//
"David Unger hade förutom manskör också skrivit och komponerat en "Visdomsaria" för en sångare och pianist. Även detta är en stilriktig hantering av textmaterialet med en fläkt från Geijers "visor" från 1800-talets mitt." - Max Thoursie i Arvika Nyheter, den 28:e maj 2007.

 
 
Om Manskören Iris julkonsert 2004:
 
"Dirigentdebut gjorde David Unger. Musicerande gäster var Fredrik Helgesson, baryton och Erik Rentzhog, piano och orgel. En förväntansfull publik fyllde bänkraderna för att njuta av manskörklang och kanske finna en stunds ro."
//
"Från körens sida hade jag överlag önskat mer frihet i sången, vilket lätt skulle åstadkommas om gemene man vågade ta notbladet från munnen. Manskören besitter mycken sånglig erfarenhet och röstlig kapacitet. Det visade sig främst i god körbalans, vacker tonbildning och god artikulation. Generellt för snabba tempi hindrade denna gång möjligheterna till nyansering och frasering.
Den unge dirigenten David Unger har nogsamt arbetat med kören under hösten och repetitionsarbetet har gett resultat. Som dirigent bör han emellertid minska ner sina rörelser och ytterligare utveckla slagtekniken. David var även kvällens presentatör och han band samman programmet med lugn eftertanke."
//
"En entusiastisk publik tackade med långa och varma applåder. Manskören Iris har än en gång glatt sin publik med ett lyckat arrangemang." - Yvonne Andersson i Arvika Nyheter, den 22:a december 2004.